goodjobs_omaishoitajan

Goodjobs Hoiva tarjoaa luotettavaa,ammattitaitoista, juuri teidän tarpeisiin räätälöityä hoivaa ja kotipalvelua. Meidän lähihoitajamme omaavat vuosien kokemuksen hoivatyöstä.

Henkilökohtainen avustaja

Ystävälliset ja osaavat avustajamme auttavat yksilöllisesti sekä kunniottavasti asiakkaan omaa toimintakykyä tukien. Tarjoamme hoivaa ja apua päivittäisissä toiminnoissa kuten:
henkilökohtaisessa hygieniassa avustaminen, pukeutuminen, ruuanlaitossa avustaminen, kaupassa käynti, pyykkihuolto, saattoapu esim. lääkärikäynteihin.

Lapsiperheiden kotipalvelut

Tarjoamme luotettavia perhepalveluja lasten ja perheen yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Kokeneet lastenhoitajamme hoitavat myös sairaat sekä erityishoitoa tarvitsevat lapsenne. Lastenhoitajamme ovat erikseen tehtäviin valittuja hoiva- ja sosiaalialan ammattilaisia.

Omaishoitajan sijaistus

Omaishoitajan sijainen toimii hoitajana varsinaisen hoitajan ollessa vapaalla. Sijaisemme ovat lähihoitajan, hoiva-avustajan tai vastaavan tutkinnon suorittaneita.

Kodinhoitopalvelut

Kodinhoitopalvelut

Omaishoitajan sijainen toimii hoitajana varsinaisen hoitajan ollessa vapaalla. Sijaisemme ovat lähihoitajan, hoiva-avustajan tai vastaavan tutkinnon suorittaneita.